Integritetspolicy & Cookiepolicy & Dataskydd

Personuppgifter

AdexaNordic.se värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina företags-/personuppgifter på bästa sätt. Det är AdexaNordic.se's målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information AdexaNordic.se samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbsidan i samband med köp så samtycker du till behandling av dina företags-/personuppgifter i enlighet med nedan.


Adexa Nordic AB, 559205-1402, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina företags-/personuppgifter.


Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa mot privatpersoner. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.


Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla de företags-/personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbsidan genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De företags-/personuppgifter som AdexaNordic.se behandlar är ditt organisationsnummer, företagsnamn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.


De produktrekommendationer som du lägger in kan bli offentliga för andra användare. Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.


Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbsidan, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina företags-/personuppgifter, bl.a. ditt organisationsnummer, överförs till tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. företags-/personuppgifter kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Ditt organisationsnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.


Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina företags-/personuppgifter överförs till, och behandlas av, AdexaNordic.se's samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. AdexaNordic.se iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. Genom att godkänna policyn på Webbsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.


Om hela eller delar av AdexaNordic.se's verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina företags-/personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de företags-/personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina företags-/personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där företags-/personuppgifter lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.


När Kunden betalar med betal- eller kreditkort skickas Kunden till Skrills (AdexaNordic.se's samarbetspartner för kortbetalningar) betalsida som är SSL-krypterad och där Kunden fyller i kortnummer. AdexaNordic.se sparar således inte Kundens betal- eller kreditkortsnummer. I de fall Kunden väljer att spara kortuppgifter görs det hos Skrill och AdexaNordic.se skickar en referens med envägskryptering till Skrill vid efterkommande betalningar.


Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos AdexaNordic.se sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra AdexaNordic.se's eller AdexaNordic.se's samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina företags-/personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka företags-/personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbsidan. Den kan alltså inte skickas per e-post.


AdexaNordic.se vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till AdexaNordic.se förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna AdexaNordic.se korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].


Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.


Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.


Länkar

Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbsidan. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att AdexaNordic.se inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina företags-/personuppgifter.


Ändringar i Integritetspolicy

AdexaNordic.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbsidan.


Cookies

På AdexaNordic.se's Webbsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbsidan.


Det finns två huvudtyper av cookies: 

1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 

2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.


AdexaNordic.se använder cookies för att förbättra webbsidan för besökaren t.ex. genom att anpassa webbsidan efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på webbsidan och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.


Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos AdexaNordic.se så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbsidan samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbsidan.


Genom att godkänna AdexaNordic.se's Villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda AdexaNordic.se's Webbsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång AdexaNordic.se’s Webbsida försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.


Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbsidan. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

Vi använder oss av följande cookies:

Namn

Domän

Cookienamn

Beskrivning

Livslängd

Nödvändig

Marknadsföring

Google Adwords

google.com

act, fr, datr, pl, xs, spin, sb, wd, presence, c_user, tr

Reklamcookie från Google. Innehåller kampanjrelaterad information för att stödja Google Adwords.

2 år

Nej

Ja

Google Analytics

google.com

_ga, _gat, _umtb, _utmc, _utmt, _utmz, _gid

Används för att särskilja användare.

10 minuter till 2 år

Ja

Ja

Bing

bing.com

MUID, SRCHD, SRCHUID, SRCHUSR

Reklamcookie från Microsoft. Innehåller kampanjrelaterad information för att stödja Bing Ads.

4 veckor

Nej

Ja

Cloudflare

cloudflare.com

_cf*

Denna cookie används för att skilja riktiga personer från robotar.

veckor

Ja

Ja

.