Köpvillkor

Allmänt

Följande villkor gäller för produkter tillhandahållna av:

Adexa Nordic AB (559205-1402)

Svedplan Industripark

Brobackavägen 19

441 91 Alingsås

om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan oss och er som kund. Försäljning via AdexaNordic.se vänder sig till företagskunder, organisationer, myndigheter och privatpersoner.


Priser

Alla priser angivna på AdexaNordic.se visas både inklusive och exklusive mervärdesskatt. Fraktkostnader (läs mer under "Fraktkostnader") specificeras i Kassan. Vi förbehåller oss rätten att innan angiven leveransdag justera angivna priser, under förutsättning att du som kund därvid meddelas. Priser anges i svenska kronor som standard men som kund kan man välja att få priserna visade i GBP samt EUR (med en fast växelkurs satt av Adexa Nordic). Alla betalningar sker i SEK.


Betalningsalternativ

Hos oss kan du betala via leasing (endast företag och minsta ordervärde 5 000 kr), kreditkort, debetkort, faktura (endast för företag), Swish eller banköverföring. Vid betalning med kort belastas kontot direkt vid köptillfället. Vid fakturaköp görs alltid en kreditbedömning och utfallet på denna bestämmer om vi kan lämna kredittid eller om vi behöver förskottsfakturera.


Påminnelseavgift & Dröjsmålsränta

Vid försenad betalning vid fakturaköp utgår en påminnelseavgift om 48 kr (exkl MOMS) samt en dröjsmålsränta som löper på 8%.


Beställning

Beställning av produkter sker via besök på adexanordic.se eller via e-post. I det fall en produkt skulle vara slutsåld eller av annan anledning ej kan levereras erhåller du som kund skriftlig information om detta.


Strax efter att du skickat din beställning mottar du en orderbekräftelse, denna är ej juridiskt bindande utan endast en bekräftelse på att vi mottagit din beställning. Din beställning är bekräftad först då du mottar information om att du är godkänd i vår kreditprövning (vi utför vid valda tillfällen en manuell kreditprövning utifrån det organisationsnummer du uppgett). I dagsläget erbjuder vi leasing, kortköp, Swish, förskottsbetalning via bankgiro och fakturabetalning som betalsätt via hemsidan.


Avbeställning 

AdexaNordic.se  arbetar alltid för att minimera leveranstiderna och ofta behandlas din beställning av oss direkt efter att du har genomfört ditt köp. På grund av den korta leveranstiden är det därför inte alltid möjligt att göra en avbeställning efter lagd order. 


Adressändring

Ändring av adress på redan skickad beställning debiteras med 200 kr exkl MOMS. Detta betalas via Swish (privatkunder) eller via Faktura (företagskunder).


Transportalternativ

Transportalternativ samt total leveranstid beror på vilken produkt du önskar köpa samt var i landet vi ska leverera. 


Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån vårt eller våra distributörers lager. Avhämtar eller mottager ni inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos oss eller den av oss utsedda leverantören. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.


Vi ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om vi ombesörjer transport skall kunden ersätta oss för utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits. Leverans sker, om inget annat avtalats, med någon av våra etablerade transportpartners eller den av våra distributörer anlitade transportfirman.


Leveranstider

Varor som finns i lager levereras normalt inom 1-2 arbetsdagar. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Adexa Nordic skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. 


Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på hemsidan (vänligen notera att detta anges i antal arbetsdagar). Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet. 


Fraktkostnader

Fraktkostnad tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden är baserad på produktvikt och antal produkter.


Leverans av flera produkter

Beställer du flera produkter sänder vi som regel alltid dessa i samma försändelse. Dock kan det förekomma att du får dina produkter i flera försändelser, då vi alltid väljer det mest lämpliga transportalternativet för respektive produkt, men du betalar alltid bara för en frakt.


Ångerrätt/retur

Du som kund har endast rätt att returnera sådan produkt som vi lagerhåller. För produkter som vi ej lagerhåller eller produkt som vi lagerhåller men som specialanpassats gäller ingen returrätt. Returförfrågan skall ske inom 3 dagar från Leveransdagen. Returförfrågan görs via support@adexanordic.se.


Vidare får retur göras endast under förutsättning att produkten återlämnas till oss i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Vi kan komma att debitera kunden eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.


Vid retur skall kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Returen är godkänd först när vi mottagit och kontrollerat varan. Det åligger dig som kund att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör vi dessutom avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 490 kronor. Returfrakten sker på kundens risk. Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner du som kund genom noggrann undersökning att produkten är behäftad med fel eller brister skall du reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses du som kund ha godtagit det skick som produkten levererats i.


Ångerrätt/retur för privatpersoner

För privatpersoner gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att kunden eller kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Returer får göras endast under förutsättning att produkten återlämnas till oss i väsentligen oförändrat skick. Vi kan komma att debitera kunden eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.


Om kunden vill ångra ett köp som gjorts via webbplatsen ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Adexa Nordic via mail på support@adexanordic.se. kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av kunden kan kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. 


Vid utövande av ångerrätten betalar kunden returfrakten, om inte annat anges. Kunden ansvarar för varans skick efter det att kunden har mottagit varan, samt under returfrakten. Kundens ansvar upphör när Adexa Nordic har mottagit returen. Kunden ska spara inlämningskvitto på returen. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Adexa Nordic. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras enligt de metoder och anvisningar som anges vid kommunikation med Adexa Nordic.


Transportrisk

Vi står för transportrisken, dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig.


Skada vid leverans

AdexaNordic.se eller aktuell distributör besiktigar varje försändelse innan den skickas till dig. Skulle varan mot förmodan vara skadad när den anländer åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. Om din leverans är transportskadad behöver du göra en reklamation till den transportör som ombesörjt leveransen, snarast möjligt, inom skälig tid. Anmärkning om synlig skada ska göras omedelbart vid godsets mottagande och antecknas i transporthandlingen eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av chaufför eller utlämnare. Som skada räknas både synliga och dolda skador, vilket innebär att du behöver avemballera (ta ur produkten ur dess förpackning) och inspektera godset noggrant. Tänk på att behålla allt emballage (produktens förpackning) vid transportskada. Detta för att transportören skall kunna besiktiga godset inklusive emballage. AdexaNordic.se ansvarar även för fel som har uppstått innan transporten.


Reklamation vid företagsköp

Reklamationsrätt gäller även vid företagsköp men lyder under köplagen. Då vi erbjuder 1 års reservdelsgaranti på samtliga våra produkter är det denna reklamationstid vi erbjuder. Felen skall vara av ursprunglig karaktär (alltså produktionsfel) för att reklamationsrätten skall vara gällande.


Reklamationsrätt för privatpersoner

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Adexa Nordic så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta hos oss. 


Garanti

För att kunna erbjuda lägsta möjliga pris till våra kunder erbjuder Adexa Nordic 12 månaders reservdelsgaranti (materialgaranti) från och med inköpsdatumet för reservdelar och utbytesenheter. Ersättningsreservdel skickas endast efter att vi mottagit den trasiga originaldelen.


Produkter som kräver gas-anslutning, VVS-anslutningar samt maskiner med en effekt på 2.5kW eller mer skall installeras av behörig tekniker för att reservdelsgarantin skall gälla. Detta skall kunna påvisas med installationsunderlag.


Reservdelsgaranti

Garantin innebär att du som kund kostnadsfritt erhåller reservdelar och/eller utbytesenheter och själv får bekosta eventuell installation av reservdelen.

Reservdelsgarantin gäller under förutsättning att:

1) Produkten underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

2) Delen och produkten använts på normalt sätt.

3) Delen eller produkten inte har överbelastats.

4) Bara originaldelar för produkten har använts.

5) Att en behörig tekniker har genomfört felsökning och kan inkomma med kostnadsförslag.

Reservdelsgarantin gäller INTE under följande förutsättningar:

1) Om delen eller produkten har modifierats, byggts om eller ändrats på något sätt, såvida det inte är uppenbart att felet inte orsakats av en sådan åtgärd. 

2) För skador orsakade av felaktig montering eller justering av delen eller produkten, eller om den monterats tillsammans med andra onormalt slitna delar, och som följd därav riskerat att slitas ut snabbare än normalt.

3) Reservdelsgarantin täcker inte slitage på packningar, glas och lister. Inte heller täcker den lampor och belysning.

Vidare gäller följande för reservdelsgarantin:

1) Den inkluderar inte extra ersättning för indirekta förluster, kostnader eller skador.

2) Arbetskostnader, såsom felsökning och installation, och eventuella fraktkostnader ersätts inte.


Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar oavsett om det gäller felaktigheter såsom tryckfel, tekniska problem eller massbeställningar från andra återförsäljare. Erbjudanden om annonsvaror i vårt annonsblad eller nyhetsbrev kan i vissa fall gälla köp av max en av varje annonsvara per kund, detta informeras tydligt i samband med annonsen. För produkter som är märkta med "Begränsat antal" eller dylikt gäller likaså att erbjudandet endast avser köp av en produkt per kund.


Beställningar från återförsäljare

Vi förbehåller oss rätten att stoppa och kreditera massbeställningar från återförsäljare. Om du är en återförsäljare och önskar handla hos oss är du välkommen att skicka ett mail till info@adexanordic.se. Ange vad du önskar köpa, antal samt ditt återförsäljarnamn så kommer vi att kontakta dig med pris på din önskade beställning.


Service och reparation

Vi vill göra dig uppmärksam på att mjukvarufel, vätskeskador, yttre åverkan samt annan form av handhavandefel inte täcks av garanti eller reklamation. Om felet ligger utanför lagens ramar, eller vid avslag av kostnadsförslag, kan det tillkomma en kostnad för frakt och undersökning. Vi kommer att följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist. 


Äganderätt

Produkterna förblir vår egendom tills full betalning erlagts. Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan vårt skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.


Ansvarsbegränsning

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för oss enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.


Vårt ansvar omfattar endast direkta förluster. Vårt ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


Skiljedom

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag.